Kniha proroka Amosa   –   Am 7

Amosove videnia, hl. 7 – 9

1. Kobylky

17,1-3

Toto mi zjavil Pán, Jahve:
on stvoril kobylky,
keď začala rásť mládza!
Hľa, bola to tráva po kráľovskej kosbe!

2

A keď už vyžrali zeleň krajiny,
povedal som: „Pane, Bože, prestaň, prosím!
Akože obstojí Jakub, veď je maličký?“

3

Pán to oľutoval.
„Nestane sa!“, povedal Pán.

2. Oheň

44-6

Toto mi zjavil Pán, Jahve:
hľa, Pán, Jahve, volá na súd ohňom!
Strávil ohromnú priepasť
a strávil aj podiel.

5

I povedal som: „Pane, Bože, prestaň, prosím!
Akože obstojí Jakub, veď je maličký?“

6

Pán to oľutoval.
„Ani to sa nestane!“, riekol Pán.

3. Olovnica

77-9

Toto mi zjavil:
hľa, Pán stál na olovenom múre
a v ruke mal olovnicu.

8

A Pán mi povedal:
„Čo vidíš, Amos?“
Odpovedal som: „Olovnicu.“
Nato riekol Pán:
„Hľa, položím olovnicu
do stredu môjho ľudu Izraela,
neprejdem viac popri ňom.

9

Vtedy budú spustošené Izákove výšiny
a zrúcané Izraelove svätyne;
i povstanem proti Jeroboamovmu domu s mečom.“

10Vtedy Amasiáš, kňaz Betelu, poslal izraelskému kráľovi Jeroboamovi odkaz: „Amos sa sprisahal proti tebe uprostred Izraelovho domu. Krajina nevládze vydržať všetky jeho reči. 11Lebo takto hovorí Amos: »Jeroboam padne pod mečom a Izrael pôjde zo svojej domoviny do zajatia.«“ 12Amasiáš povedal Amosovi: „Choď, jasnovidec, ujdi do júdskej krajiny, tam jedz chlieb a tam prorokuj! 13V Beteli už viac neprorokuj, lebo to je kráľovská svätyňa a je chrámom kráľovstva.“ 1414Amos odpovedal Amasiášovi: „Nie som prorok, ani nie som syn proroka, ale som pastier a narezávač poľných fíg. 15Ale Pán ma vzal spoza stáda a Pán mi riekol: »Choď, prorokuj proti môjmu ľudu, Izraelu!« 16Teraz teda počuj slovo Pánovo: Ty hovoríš:

»Neprorokuj proti Izraelu
a netrať reči proti Izákovmu domu!«

1717

Preto takto hovorí Pán:
»Tvoja žena bude smilniť v meste,
tvoji synovia a dcéry padnú pod mečom,
tvoje dedičstvo rozdelia povrázkami,
sám však zomrieš na poškvrnenej pôde
a Izrael pôjde do zajatia zo svojej krajiny.«“