Kniha proroka Amosa   -   Am 7 – 9

Amosove videnia, hl. 7 - 9

1. Kobylky

17,1-3

Toto mi zjavil Pán, Jahve:
on stvoril kobylky,
keď začala rásť mládza!
Hľa, bola to tráva po kráľovskej kosbe!

2

A keď už vyžrali zeleň krajiny,
povedal som: "Pane, Bože, prestaň, prosím!
Akože obstojí Jakub, veď je maličký?"

3

Pán to oľutoval.
"Nestane sa!", povedal Pán.

2. Oheň

44-6

Toto mi zjavil Pán, Jahve:
hľa, Pán, Jahve, volá na súd ohňom!
Strávil ohromnú priepasť
a strávil aj podiel.

5

I povedal som: "Pane, Bože, prestaň, prosím!
Akože obstojí Jakub, veď je maličký?"

6

Pán to oľutoval.
"Ani to sa nestane!", riekol Pán.

3. Olovnica

77-9

Toto mi zjavil:
hľa, Pán stál na olovenom múre
a v ruke mal olovnicu.

8

A Pán mi povedal:
"Čo vidíš, Amos?"
Odpovedal som: "Olovnicu."
Nato riekol Pán:
"Hľa, položím olovnicu
do stredu môjho ľudu Izraela,
neprejdem viac popri ňom.

9

Vtedy budú spustošené Izákove výšiny
a zrúcané Izraelove svätyne;
i povstanem proti Jeroboamovmu domu s mečom."

10Vtedy Amasiáš, kňaz Betelu, poslal izraelskému kráľovi Jeroboamovi odkaz: "Amos sa sprisahal proti tebe uprostred Izraelovho domu. Krajina nevládze vydržať všetky jeho reči. 11Lebo takto hovorí Amos: »Jeroboam padne pod mečom a Izrael pôjde zo svojej domoviny do zajatia.«" 12Amasiáš povedal Amosovi: "Choď, jasnovidec, ujdi do júdskej krajiny, tam jedz chlieb a tam prorokuj! 13V Beteli už viac neprorokuj, lebo to je kráľovská svätyňa a je chrámom kráľovstva." 1414Amos odpovedal Amasiášovi: "Nie som prorok, ani nie som syn proroka, ale som pastier a narezávač poľných fíg. 15Ale Pán ma vzal spoza stáda a Pán mi riekol: »Choď, prorokuj proti môjmu ľudu, Izraelu!« 16Teraz teda počuj slovo Pánovo: Ty hovoríš:

»Neprorokuj proti Izraelu
a netrať reči proti Izákovmu domu!«

1717

Preto takto hovorí Pán:
»Tvoja žena bude smilniť v meste,
tvoji synovia a dcéry padnú pod mečom,
tvoje dedičstvo rozdelia povrázkami,
sám však zomrieš na poškvrnenej pôde
a Izrael pôjde do zajatia zo svojej krajiny.«"

4. Kôš s ovocím

18,1-3

Toto mi zjavil Pán, Jahve:
hľa, kôš ovocia!

2

I riekol: "Čo vidíš, Amos?"
Odpovedal som: "Kôš ovocia."
Pán mi povedal:
"Príde koniec na môj ľud, Izrael,
neprejdem viac popri ňom.

3

Kvíliť budú piesne paláca v ten deň -
hovorí Pán, Jahve.
Bude veľa mŕtvol
a hocikde ich pohádžu. Ticho!

4

Čujte toto, vy, čo šliapete po chudákoch
a nivočíte bedárov krajiny.

55

Hovoríte: »Kedy prejde novmesiac,
aby sme mohli predávať obilie;
a sobota, aby sme otvorili sýpky,
aby sme zmenšili efu, zväčšili cenu
a klamali na falošnej váhe?

66

Chceme kúpiť za peniaz maličkých
a chudobných za pár topánok
a smeti predať ako obilie.«"

77

Pán sa zaprisahal na Jakubovu pýchu:
"Nikdy nezabudnem na ich skutky.

88

Či sa nemá pre toto triasť zem
a smútiť každý jej obyvateľ?
Nemá sa dvíhať celá ako Níl,
nadúvať sa a padať ako rieka Egypta?

9

V ten deň, hovorí Pán,
dám slnku zapadnúť napoludnie
a zem zatemním v jasný deň.

1010

Sviatky vám obrátim na smútok,
všetky vaše piesne na žalospevy,
na každé bedrá dám vrecovinu
a na každú hlavu plešinu.
Urobím to ako smútok za jedináčikom
a koniec toho ako trpký deň.

1111 n.

Hľa, prídu dni - hovorí Pán, Jahve -
i pošlem na zem hlad;
nie hlad po chlebe a nie smäd po vode,
ale po počúvaní Pánovho slova."

12

A budú sa tackať od mora k moru
a od severu na východ sa budú túlať,
čo budú hľadať Pánovo slovo, ale nenájdu.

13

V ten deň budú omdlievať
krásne panny a mládenci od smädu.

1414

Tí, čo prisahajú na hriech Samárie
a vravia: "Ako žije tvoj boh, Dan,
a ako žije púť do Bersabe!"
Preto padnú a viac nevstanú.

5. Trest na oltár v Beteli

19,1

Videl som Pána stáť pri oltári.
I riekol: "Prašti hlavicu tak,
aby sa zatriasli trámy;
dolám im ich všetkým na hlavách
a ostatok z nich mečom pobijem;
zbeh od nich neutečie
a kto ostane, nezachráni sa.

2

Ak vniknú do podsvetia,
moja ruka ich odtiaľ donesie,
a ak vystúpia do neba,
aj odtiaľ ich stiahnem.

33

Ak sa schovajú na vrcholci Karmelu,
vysliedim ich a donesiem odtiaľ
a ak sa mi schovajú pred očami na morské dno,
tak rozkážem hadovi a uhryzne ich.

4

Ak pôjdu do zajatia pred svojimi nepriateľmi,
tam rozkážem meču a zabije ich,
upriem na nich svoje oči
na nešťastie, a nie na blaho."

55

Pán, Jahve zástupov,
sa dotkne zeme a tá sa zatrasie
a žialiť budú všetci, čo na nej bývajú,
bude vystupovať celá ako Níl
a upadať ako rieka Egypta.

6

On stavia v nebesiach svoju hornú sieň,
jej klenbu zasadil do zeme;
on privoláva vody mora
a rozlieva ich po povrchu zeme,
Jahve je jeho meno.
"Synovia Izraela, nie ste vy pre mňa
ako synovia Etiópie? - hovorí Pán.

77

Či som nevyviedol Izrael z egyptskej krajiny,
Filištíncov z Kaftoru a Aramejčanov z Kíru?

8

Hľa, oči Pána, Jahveho,
spočívajú na hriešnom kráľovstve:
Ja ho zmetiem z povrchu zeme,
lenže nezmetiem úplne
dom Jakubov - hovorí Pán.

99

Hľa, ja dám príkaz a rozosejem
synov Izraela medzi všetky národy,
ako sa osieva na riečici,
že kamienok nepadne na zem.

10

Mečom zomrú
všetci hriešnici môjho ľudu,
ktorí hovoria: »Nedostihne
a nepredbehne nás nešťastie.«

Mesiášska obnova

1111-12

V ten deň vyzdvihnem
padnutú Dávidovu chalupu,
zamurujem jej trhliny,
postavím jej sutiny
a vybudujem ju ako kedysi.

12

Aby ovládli zvyšky Edomu
a všetky národy,
nad ktorými sa vzýva moje meno,
hovorí Pán, ktorý to urobí.

1313

Hľa, prídu dni - hovorí Pán,
keď sa oráč ženca bude dotýkať
a šliapač hrozna toho, čo seje semeno;
vrchy budú pretekať muštom
a všetky kopce sa budú roztekať.

14

Vtedy obrátim osud svojho ľudu, Izraela,
budú stavať a obývať spustošené mestá,
budú sadiť vinice a piť ich víno,
narobia si záhrad a budú jesť ich ovocie.

15

Vtedy ich zasadím do ich pôdy
a viac ich nevytrhnú z ich pôdy,
ktorú som im dal" -
hovorí Pán, tvoj Boh.