List Galaťanom   –   Gal 4

Nie si otrok, ale syn. – 1Hovorím však: Kým je dedič maloletý, ničím sa nelíši od otroka, hoci je pánom všetkého. 2Je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. 34, 3Tak aj my, keď sme boli maloletí, slúžili sme podriadení živlom sveta. 44Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, 5aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. 66Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“ 7A tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj dedič.

Nevracajte sa do otroctva. – 8No vtedy, keď ste nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo v skutočnosti nie sú bohmi. 99Ale teraz, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh pozná vás, ako to, že sa znova vraciate k slabým a úbohým živlom a chcete im zasa slúžiť ako predtým?! 1010Zachovávate dni, mesiace, obdobia a roky! 11Bojím sa o vás, či sa azda nenamáham medzi vami nadarmo.

1212Bratia, prosím vás, buďte ako ja, veď aj ja som ako vy. Ničím ste mi neublížili. 1313A viete, že som vám prvý raz v telesnej slabosti hlásal evanjelium. 14A touto svojou skúškou vzhľadom na moje telo ste nepohrdli, ani ste ju neodmietli, ale prijali ste ma ako Božieho anjela, ako Krista Ježiša.

1515Kdeže je teda vaša blaženosť? Veď vám môžem dosvedčiť, že keby to bolo bývalo možné, boli by ste si vylúpili oči a dali ich mne. 16Stal som sa vaším nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? 1717Horlia za vás nedobre, chcú vás odlúčiť, aby ste za nich horlili. 18Dobre je vždy horliť za dobro, a nielen vtedy, keď som u vás. 19Deti moje, znovu vás v bolestiach rodím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. 20Teraz by som chcel byť u vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami.

Dve zmluvy: Agar a Sára. – 21Povedzte mi vy, čo chcete byť pod zákonom: nepočujete zákon? 2222Veď je napísané, že Abrahám mal dvoch synov: jedného z otrokyne, druhého zo slobodnej. 23Ten z otrokyne sa narodil podľa tela, ale ten zo slobodnej podľa prisľúbenia. 24To je povedané obrazne. Tamtie sú dve zmluvy: jedna z vrchu Sinaj, ktorá rodí pre otroctvo, a to je Agar. 25Agar je vrch Sinaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo žije so svojimi deťmi v otroctve. 26Ale Jeruzalem, ktorý je hore, to je tá slobodná, ktorá je našou matkou. 2727Veď je napísané:

„Raduj sa, neplodná, ty, čo nerodíš,
zajasaj a vykríkni, ty, čo nepoznáš pôrodné bolesti,
lebo opustená má veľa detí,
viac ako tá, ktorá má muža.“

28Vy, bratia, ste deťmi prisľúbenia ako Izák. 29Ale ako vtedy ten, čo sa narodil podľa tela, prenasledoval toho, čo sa narodil podľa ducha, tak aj teraz. 3030Čo však hovorí Písmo? „Vyžeň otrokyňu i jej syna, lebo syn otrokyne nebude dedičom so synom slobodnej.“ 31A tak, bratia, nie sme deťmi otrokyne, ale slobodnej.