Kniha proroka Izaiáša   –   Iz 14,13–14
1313

Veď v srdci si si hovoril:
„Do nebies vystúpim,
až nad Božie hviezdy
vyvýšim svoj trón,
sídliť chcem na vrchu zhromaždenia,
na stráňach severu.

14

Vystúpim do výšin oblakov,
prirovnám sa Najvyššiemu.“