Kniha proroka Izaiáša   –   Iz 14,24–27

2. Asýrsko

24

Takto prisahal Pán zástupov:
„Veru, ako som zamýšľal, tak bude
a ako som ustanovil, tak sa stane,

2525

že zlomím Asýrsko vo svojej krajine
a na svojich vrchoch ho pošliapem,
takže sa vzdiali od nich jeho jarmo
a stratí sa z ich ramien jeho bremeno.“

26

To je ustanovenie, ustanovené nad celou zemou,
a to je ruka, vystretá nad všetky národy.

27

Veď Pán zástupov rozhodol, ktože to zlomí?
Jeho ruka je vystretá, ktože ju odstráni?