Kniha proroka Izaiáša   –   Iz 57,3–5

Modlársky národ

357,3

„Vy však pristúpte sem,
synovia čarodejnice,
plemeno cudzoložníka a smilnice!

4

Na kom ste sa zabávali?
Proti komu ste otvárali ústa,
vyplazovali jazyk?
Azda vy nie ste deťmi hriechu,
semenom klamstva?

55

Vy, čo sa rozohňujete pre terebinty
pod každým zeleným stromom
a zabíjate dietky pri potôčkoch,
pod výbežkami skalísk.