Kniha proroka Izaiáša   –   Iz 66,21–23

21217 n.A aj z nich si vezmem za kňazov a levitov – hovorí Pán. 2222Lebo ako budú trvalými predo mnou nové nebesá a nová zem, ktoré stvorím – hovorí Pán – tak bude trvalé vaše potomstvo a vaše meno 2323a každý mesiac v novmesiaci a každý týždeň v sobotu príde sa každé telo klaňať pred moju tvár – hovorí Pán.