Kniha proroka Izaiáša   –   Iz 9,7 – 10,4

Tresty na Izrael

7(8)5 n.

Pán poslal slovo proti Jakubovi,
aby dopadlo na Izrael.

8(9)8

A skúsi to celý národ,
Efraim aj občania Samárie,
čo v namyslenosti a pýche srdca vravia:

9(10)

„Tehly sa zrútili – budeme stavať kvádrami,
sykomory sú vyťaté – nahradíme ich cédrami.“

10(11)10 n.

A pán povýšil nad neho Rasinových nepriateľov
a popudil jeho odporcov.

11(12)

Aramejčanov od východu a Filištíncov od západu,
i hltať budú Izrael plnými ústami.
Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev
a jeho ruka je ešte vystretá.

12(13)

Ale ľud sa neobrátil k tomu, čo ho bil,
a nehľadali Pána zástupov,

13(14)13 n.

nuž odtne Pán hlavu i chvost,
palmovú ratolesť i trsť v jediný deň.

14(15)

Starec a hodnostár sú hlava,
prorok však, ktorý učí lož, je chvost.

15(16)

Vodcovia ľudu (Izraela) sú zvodcami,
tí však, ktorých vedú, sú zvedení.

16(17)

Preto z jeho junače nemá Pán radosti
a nad jeho sirotami a vdovami sa nezľutuje,
veď sú to všetko bezbožníci a zločinci
a každé ústa hovoria hanebnosť!
Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev
a jeho ruka je ešte vystretá.

17(18)17 n.

Veď neprávosť horela sťa oheň,
čo tŕnie a bodľač stravuje,
potom zapaľuje lesné húštiny,
že ich zahaľujú stĺpy dymu.

18(19)

Hnevom Pána zástupov je zapálená krajina
a ľud (Izraela) je ako pokrm ohňa:
nik sa nezmiluje nad vlastným bratom.

19(20)19 n.

Zožiera napravo a hladuje,
zjedá naľavo a nenasýti sa;
každý zjedá mäso vlastného ramena.

20(21)

Manesses Efraima a Efraim Manassesa
a obaja spolu sú proti Júdovi.
Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev
a jeho ruka je ešte vystretá.

1

Beda tým, čo uzákoňujú zlé zákony,
a pisárom, ktorí spisujú útlak,

2

aby drobných ľudí odtisli od práva
a biednych môjho ľudu odviedli od pravdy,
aby vdovy boli ich korisťou
a aby ozbíjali siroty.

3

Čo však spravíte v deň navštívenia,
keď nešťastie príde zďaleka?
Ku komu sa budete utiekať o pomoc
a kde zanecháte svoje bohatstvo?

4

Dostanete sa len medzi zajatcov
a medzi pozabíjaných padnete.
Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev
a jeho ruka je ešte vystretá.