Evanjelium podľa Jána   -   Jn 20,19–23

Ježiš sa zjavuje učeníkom a dáva im moc odpúšťať hriechy. - 1919-2319Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: "Pokoj vám!" 20Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. 21A znova im povedal: "Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás." 2222Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: "Prijmite Ducha Svätého. 2323Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané."