Evanjelium podľa Jána   –   Jn 20,3. 8

320, 1-10Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. 8Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril.