Kniha proroka Joela   -   Joel 4,2. 12
24,2

zhromaždím všetky národy,
zavediem ich do Jozafatského údolia
a budem sa tam s nimi pravotiť
pre môj ľud a moje dedičstvo, Izrael,
ktorý rozhádzali medzi národy,
rozkúskovali moju krajinu,

129-13

Nech sa vzbudia a nech vystúpia národy
do Jozafatského údolia,
lebo tam si zasadnem súdiť
všetky okolité národy.