Evanjelium podľa Lukáša   –   Lk 19,45–48

Ježiš vyháňa kupcov z chrámu. – 4545-48Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov 46a povedal im: „Napísané je: »Môj dom bude domom modlitby.« A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“

Ježiš učí v chráme. – 47A denne učil v chráme. Ale veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho. 48Ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho.