Evanjelium podľa Matúša   –   Mt 11,11–15

1111,2-19Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on. 1212Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. 13Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána. 14A on sám – ak to chcete prijať – je Eliáš, ktorý má prísť. 15Kto má uši, nech počúva!