Evanjelium podľa Matúša   –   Mt 11,16–19

Ježišov súd nad hriešnym pokolením. – 1616-1916 n.11,2-19Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov:

17

»Pískali sme vám, a netancovali ste;
nariekali sme, a neplakali ste.«

18Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: »Je posadnutý zlým duchom.« 19Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: »Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!« No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.“