Evanjelium podľa Matúša   –   Mt 21,42. 44

424233-46Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme:

»Kameň, čo stavitelia zavrhli,
stal sa kameňom uholným.
To sa stalo na pokyn Pána;
vec v našich očiach obdivuhodná«?

44Kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho on padne, toho rozdlávi.“