Evanjelium podľa Matúša   –   Mt 23,5. 24. 27

5523, 1-12Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách,

2413-36Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate.

2727Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty!