Kniha Sirachovcova   –   Sir 15,14–17
14

Na počiatku stvoril Boh človeka
a ponechal mu možnosť rozhodnúť sa.

15

Dal mu svoje príkazy a ustanovenia.

1616

Ak chceš zachovávať príkazy, zachovajú ťa,
a máš mu večne preukazovať žiadanú vernosť.

17

Položil pred teba vodu a oheň:
čiahni rukou po tom, čo si vyvolíš.