Kniha Sirachovcova   –   Sir 26,1–4. 16–24

Chvála dobrej ženy

1

Muž dobrej ženy je blažený:
počet jeho rokov sa zdvojnásobí.

2

Zdatná žena oblažuje muža,
takže v pokoji prežíva roky života.

3

Dobrá žena je dobrý podiel dedičný,
muž ju dostane ako odmenu za dobré skutky.

4

Či je bohatý, či chudobný, veselá je myseľ,
pohľad takých je v každom čase radostný.

16

Pôvab usilovnej ženy oblažuje muža
a (jej rozvaha) dodáva vzrast jeho kostiam.

17

Jej rozvážnosť je dar od Boha;

18

ak je žena rozvážna a mlčanlivá,
nemožno dosť preplatiť takú dobre vychovanú dušu.

19

Svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab,

20

nijaká protihodnota sa nevyrovná zdržanlivej duši.

21

Ako osvieti ranné slnko svet z Božích výšin,
tak je ozdobou pre dom pôvab dobrej ženy;

22

ako žiari svetlo na posvätnom svietniku,
tak žiari aj jej krása na pevnej postave.

23

Ako zlaté stĺpy na strieborných podstavcoch,
tak pevne sa opierajú na chodidlá nohy urastenej (ženy).

2426,24

Ako (kladú) večné základy na tvrdú skalu,
také (pevné) sú aj Božie prikázania v srdci svätej ženy.

Vsuvka gréckej osnovy Knihy Sirachovcovej po 26, 24. (1)

Synu, zachovaj si zdravú sviežosť svojej mladosti
a svoju schopnosť nemárni s cudzími ženami!

(2)

Vyhľadaj si najlepšiu čiastku z poľa
a sej do nej svoje semeno v nádeji šľachetného potomstva;

(3)

tak ťa obkľúčia tvoji potomci
a budú vzrastať, keďže majú oporu v šľachetnom pôvode.

(4)

Smilnicu treba klásť svini na roveň,
vydatá žena je zas vežou smrti tým, ktorí ju užívajú.

(5)

Necudnú ženu dostáva smilník ako svoj údel,
nábožnú ženu zase dostáva bohabojný.

(6)

Chlipná žena nedbá na nijakú hanbu,
no cudná žena cíti hanblivosť aj pred svojím mužom.

(7)

Ženu bez hanby treba pokladať za podobnú psovi,
ale hanblivá sa bojí Pána.

(8)

Ženu, ktorá si ctí muža, všetci uznávajú za múdru,
ale takú, ktorá ním pohŕda, všetci majú za odpornú pre jej pýchu.

(9)

Keď sa dobrá žena v niečom aj protiví, robí to pokorne
a budí zdanie, že je to iba iskierka.

(10)

Krikľavú ženu a jazyčnicu majú za vojnovú trúbu, ktorá plaší na ústup.
A muž, svojou mysľou podobný jej spôsobom,
prežíva celý svoj život v bojovných nepokojoch.