Kniha Sirachovcova   –   Sir 7,29–30
29

Z celého srdca si cti otca
a na vzdychy svojej matky nezabúdaj!

30

Pamätaj, že bez nich nebol by si sa narodil;
oddaj (sa) im ako aj oni tebe.