50. „Svätosťou mladých môže Cirkev obnoviť svoj duchovný zápal a svoje apoštolské nasadenie. Balzam svätosti, ktorý sa rodí z dobrého života mnohých mladých, môže vyliečiť rany Cirkvi a sveta, znova nás priviesť k plnosti lásky, ku ktorej sme odjakživa povolaní: mladí svätí nás podnecujú vrátiť sa k našej prvej láske (porov. Sk 2, 4).21 Niektorí svätí nepoznali život v dospelosti a zanechali nám svedectvo o inom spôsobe prežívania mladosti. Spomeňme aspoň niektorých z nich. Sú z rôznych historických období a každý z nich prežíval svätosť svojím spôsobom.

51. V 3. storočí bol svätý Šebastián mladým kapitánom pretoriánskej stráže. Rozpráva sa, že všade hovoril o Kristovi a usiloval sa obrátiť svojich spoločníkov, až kým mu neprikázali, aby sa zriekol viery. Keďže to neprijal, vrhli na neho záplavu šípov. Prežil to a naďalej neohrozene ohlasoval Krista. Nakoniec ho tak zbičovali, že ho zabili.

52. Keď bol svätý František z Assisi mladý a plný snov, počul Ježišovo volanie, aby sa stal chudobným ako on a aby svojím svedectvom obnovil Cirkev. S radosťou sa všetkého zriekol a je svätcom všeobecného bratstva, bratom všetkých, ktorý chválil Pána v jeho stvoreniach. Zomrel v roku 1226.

53. Svätá Jana z Arku sa narodila v roku 1412. Bola to mladá sedliačka, ktorá napriek svojmu mladému veku bojovala a bránila Francúzsko pred votrelcami. Nepochopená pre svoje vystupovanie a spôsob prežívania viery zomrela upálená na hranici.

54. Blahoslavený Andrej Phû Yên bol mladý Vietnamec, ktorý žil v 17. storočí. Bol katechétom a pomáhal misionárom. Uväznili ho pre vieru, a keďže sa jej nechcel zriecť, zabili ho. Zomrel s menom ,Ježiš‘ na perách.

55. V tom istom storočí svätú Katarínu Tekakwithu, mladú domorodú laičku zo Severnej Ameriky, prenasledovali pre vieru. Na úteku prešla hustými pralesmi pešo viac ako tristo kilometrov. Zasvätila sa Bohu, a keď zomierala, povedala: „Ježiš, milujem ťa!“

56. Svätý Dominik Savio ponúkol Márii všetky svoje utrpenia. Keď svätý Ján Bosco poučil chlapcov, že svätosť spočíva v stálej radosti, otvoril svoje srdce nákazlivej radosti. Usiloval sa byť nablízku kamarátom najviac opusteným a chorým. Zomrel v roku 1857, keď mal štrnásť rokov. Jeho posledné slová zneli: „Aké je úžasné, čo vidím!“

57. Svätá Terézia z Lisieux sa narodila v roku 1873. Keď mala pätnásť rokov, po prekonaní mnohých ťažkostí sa jej podarilo vstúpiť do karmelitánskeho kláštora. Žila malú cestu úplnej dôvery v Pánovu lásku. Chcela svojou modlitbou živiť oheň lásky, ktorý hýbe Cirkvou.

58. Blahoslavený Zefirín Namuncurá bol mladý Argentínčan, syn dôležitého domorodého náčelníka. Stal sa saleziánskym seminaristom so silnou túžbou vrátiť sa k svojmu kmeňu a priniesť mu Ježiša Krista. Zomrel v roku 1905.

59. Blahoslavený Izidor Bakanja bol laik z Konga, ktorý vydával svedectvo o svojej viere. Dlho ho mučili, pretože hovoril o kresťanstve iným mladým. Zomrel v roku 1909, keď odpustil svojmu katovi.