Hlavná stránka DKC

«« Predchádzajúce […kkc 395] ««

III. Prvotný hriech
Skúška slobody

396 Boh stvoril človeka na svoj obraz a urobil ho svojím priateľom.1730 Človek ako duchovný tvor311 môže žiť v tomto priateľstve iba tak, že sa slobodne podriadi Bohu. Túto skutočnosť vyjadruje zákaz daný človekovi, že nesmie jesť zo stromu poznania dobra a zla: „lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš“ (Gn 2, 17). Strom „poznania dobra a zla“ (Gn 2, 17) symbolicky pripomína neprekročiteľnú hranicu, ktorú človek ako tvor má slobodne uznať a s dôverou rešpektovať.301 Človek závisí od Stvoriteľa; podlieha zákonom stvorenia a morálnym normám, ktoré riadia používanie slobody.

Prvý hriech človeka

397 Človek pokúšaný diablom17072541 nechal vo svojom srdci vyhasnúť dôveru k svojmu Stvoriteľovi, zneužil svoju slobodu a neposlúchol Boží príkaz. V tom spočíval prvý hriech človeka. 1850 Odvtedy je každý hriech neposlušnosťou voči Bohu a nedostatkom dôvery v jeho dobrotu.215

398 Týmto hriechom človek dáva prednosť sebe samému pred Bohom a tým pohŕda Bohom:2084 zvolil si seba proti Bohu, proti požiadavkám svojho stavu ako stvorenia, a teda aj proti svojmu vlastnému dobru. Človek ustanovený v stave svätosti bol určený na to, aby ho Boh úplne „zbožstvil“ v sláve. Zvedený diablom chcel byť „ako Boh“, 2113 ale „bez Boha a [uprednostnený] pred Bohom, a nie podľa Boha“.

»» Nasledujúce [kkc 399…] »»