Kniha proroka Nahuma   -   Nah 1

Pánova moc. - 11,1Výrok nad Ninive. Kniha videnia Nahuma z Elkoša.

22

Pán je žiarlivý a pomstivý Boh,
Pán je pomstivý a plný hnevu,
Pán sa pomstí na svojich protivníkoch
a chová hnev proti svojim nepriateľom.

3

Pán je trpezlivý, no veľmi mocný,
Pán nenechá nič bez trestu.
Vo víchre a búrke je jeho cesta
a oblak je prachom jeho nôh.

44

Keď zahriakne more, urobí ho súšou
a všetky rieky vysuší.
Uvädá Bášan a Karmel
a kvet Libanonu vädne.

5

Vrchy sa trasú pred ním
a kopce sa rozutekajú;
zem sa dvíha pred jeho tvárou,
i svet a všetci jeho obyvatelia.

6

Kto obstojí pred jeho hnevom
a kto sa zdvihne pred jeho zápalom?
Jeho hnev sa rozteká ako oheň
a skaly pred ním praskajú.

7

Dobrým útočišťom je v deň úzkosti
a pozná tých, čo v neho dúfajú.

88

V prekypujúcej záplave
skoncuje so svojimi protivníkmi,
jeho nepriateľov stíha tma.

Hrozba mestu Ninive

99 n.

Čo zamýšľate proti Pánovi?
On urobí koniec,
úzkosť sa nezdvihne po druhý raz.

10

Veď sú posplietaní ako tŕnie
a sú ako vínom spití;
úplne budú pohltení
ako suchá pleva.

1111-14

Z teba vyšiel, čo zamýšľal
zlo proti Pánovi,
čo plánoval ničomnosť.

12

Toto hovorí Pán:
"Čo sú aj bezpeční a hocako početní,
aj tak ich skosia a zahynú.
Pokoril som ťa, viac ťa nepokorím.

13

Teraz však zlomím jeho jarmo nad tebou
a tvoje okovy roztrhám."

14

Pán dal rozkaz o tebe:
"Z tvojho mena nebude viac semena,
z domu tvojho boha
vynivočím sochy a liatiny,
pripravím ti hrob, lebo si bezcenný."