Kniha proroka Ozeáša   –   Oz 3
13,1

Pán mi znova riekol:
„Choď a miluj ženu,
ktorá má milenca a cudzoloží,
ako Pán miluje synov Izraela,
hoci sa oni obracajú k iným bohom
a majú radi hroznové koláče.“

22

Tak som si ju kúpil za pätnásť strieborných,
za chomer a letek jačmeňa.

33 n.

A riekol som jej:
„Dlhé dni mi budeš sedieť,
nebudeš smilniť a muža mať nebudeš,
ja tiež nebudem mať nič s tebou.“

4

Lebo synovia Izraela budú sedieť dlhé dni
bez kráľa a bez kniežaťa,
bez obety a pomníka,
bez efódu a terafimov.

55

Potom sa synovia Izraela obrátia
a hľadať budú Pána, svojho Boha,
i Dávida, svojho kráľa.
Privinú sa k Pánovi a jeho darom
na konci dní.