List Kolosanom   –   Kol 2,12

1212S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.

List Kolosanom   –   Kol 3,1

III. Nový život v Kristovi, 3,1 – 4,6

Charakter nového života. – 1Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!