List Kolosanom   –   Kol 2,1. 2

II. Výstraha pred falošnými učiteľmi, 2,1-23

Apoštolova starostlivosť. – 12, 1Chcem, aby ste vedeli, akú starosť mám o vás aj o Laodicejčanov i o mnohých, čo ani nevideli moju telesnú tvár, 2aby sa potešili ich srdcia a aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva, Krista,