Druhý vatikánsky koncil
Presbyterorum ordinis
Dekrét o účinkovaní a živote kňazov*
Biskup Pavol, sluha sluhov Božích, spolu s otcami posvätného koncilu na večnú pamäť

Všetko, čo je v celku i v jednotlivostiach ustanovené v tomto dekréte, odobrili otcovia posvätného koncilu. A my to apoštolskou mocou, ktorú sme dostali od Krista, spolu s ctihodnými otcami v Duchu Svätom schvaľujeme, nariaďujeme a ustanovujeme. A prikazujeme, aby sa toto koncilové ustanovenie uverejnilo na Božiu slávu.

V Ríme pri svätom Petrovi 7. decembra 1965

Pavol, biskup Katolíckej cirkvi
(Nasledujú podpisy koncilových otcov.)