REDEMPTORIS CUSTOS
o osobe svätého Jozefa a jeho poslaní v živote Krista a Cirkvi
biskupom,
kňazom a diakonom,
rehoľníkom a rehoľníčkam
a všetkým veriacim
o osobe svätého Jozefa a jeho poslaní v živote Krista a Cirkvi

CTIHODNÍ BRATIA,
MILOVANÍ SYNOVIA A DCÉRY,
POZDRAV A APOŠTOLSKÉ POŽEHNANIE!

Dané v Ríme pri svätom Petrovi 15. augusta 1989, na slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, v jedenástom roku môjho pontifikátu.

Ján Pavol II.