Humanae Vitae
(lat. Ľudský život)
Encyklika pápeža Pavla VI.
Ctihodným bratom patriarchom, arcibiskupom, biskupom a ostatným miestnym ordinárom, žijúcim v pokoji a v spoločenstve s Apoštolskou Stolicou, kňazom a veriacim v Krista na celom katolíckom svete, ako aj všetkým ľuďom dobrej vôle
o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti

Ctihodní bratia a milovaní synovia, pozdrav a apoštolské požehnanie!


Dané v Ríme u Svätého Petra 25. júla – na sviatok svätého apoštola Jakuba – roku 1968, v šiestom roku nášho pontifikátu.

Pavol VI., pápež