SLAVORUM APOSTOLI
Encyklika pápeža Jána Pavla II.
biskupom, kňazom,
rehoľným rodinám
a všetkým kresťanským veriacim
na pamiatku evanjelizačného diela
svätého Cyrila a Metoda
po jedenástich storočiach

Dané v Ríme pri svätom Petrovi 2. júna 1985, na sviatok Najsvätejšej Trojice, v siedmom roku môjho pontifikátu.

Ján Pavol II.