Spe salvi
(SPE SALVI facti sumus – lat. v nádeji sme spasení)
Encyklika pápeža Benedikta XVI.
Biskupom,kňazom a diakonom, zasväteným osobám a všetkým veriacim laikom
o kresťanskej nádeji
 Úrovne výpisu: 1 2

V Ríme pri svätom Petrovi 30. novembra 2007, na sviatok svätého Ondreja, apoštola, v treťom roku môjho pontifikátu.

Benedikt XVI.