Deus caritas est
(lat. Boh je láska)
Encyklika pápeža Benedikta XVI.
Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a všetkým veriacim laikom
O kresťanskej láske

Dané v Ríme pri svätom Petrovi 25. decembra 2005, na slávnosť Narodenia Pána, v prvom roku môjho pontifikátu.

Benedikt XVI.