LABOREM EXERCENS
Encyklika pápeža Jána Pavla II.
biskupom,
kňazom,
rehoľným spoločenstvám,
synom a dcéram Cirkvi,
ako aj všetkým ľuďom dobrej vôle
pri príležitosti deväťdesiateho výročia
encykliky RERUM NOVARUM

CTIHODNÍ BRATIA,
MILOVANÍ SYNOVIA A DCÉRY,
POZDRAV VÁM A APOŠTOLSKÉ POŽEHNANIE!

Dané v Castel Gandolfe 14. septembra 1981, na sviatok Povýšenia Svätého kríža, v treťom roku nášho pontifikátu.

Ján Pavol II.