SOLLICITUDO REI SOCIALIS
Encyklika pápeža Jána Pavla II.
biskupom,
kňazom,
rehoľným spoločenstvám,
synom a dcéram Cirkvi,
ako aj všetkým ľuďom dobrej vôle
pri príležitosti 20. výročia
encykliky POPULORUM PROGRESSIO

CTIHODNÍ BRATIA,
MILOVANÍ SYNOVIA A DCÉRY,
POZDRAV VÁM A APOŠTOLSKÉ POŽEHNANIE!

Dané v Ríme pri svätom Petrovi 30. decembra 1987, v desiatom roku nášho pontifikátu.

Ján Pavol II.