CENTESIMUS ANNUS
Encyklika pápeža Jána Pavla II.
ctihodným bratom v biskupstve,
duchovenstvu,
rehoľným rodinám,
veriacim Katolíckej cirkvi
a všetkým ľuďom dobrej vôle
k stému výročiu encykliky
RERUM NOVARUM

CTIHODNÍ BRATIA,
MILOVANÍ SYNOVIA A DCÉRY,
POZDRAV A APOŠTOLSKÉ POŽEHNANIE!

Dané v Ríme pri svätom Petrovi 1. mája 1991, na spomienku svätého Jozefa, robotníka, v trinástom roku nášho pontifikátu.

Ján Pavol II.