Druhý vatikánsky koncil
Gaudium et spes
Pastorálna konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete
Biskup Pavol, sluha sluhov Božích, spolu s otcami posvätného koncilu na večnú pamäť
 Úrovne výpisu: 1 2 3 4
Prvá časť Cirkev a povolanie človeka
Druhá časť Niektoré naliehavé problémy

Všetko, čo je v celku i v jednotlivostiach ustanovené v tejto pastorálnej konštitúcii, odobrili otcovia posvätného koncilu. A my to apoštolskou mocou, ktorú sme dostali od Krista, spolu s ctihodnými otcami v Duchu Svätom schvaľujeme, nariaďujeme a ustanovujeme. A prikazujeme, aby sa toto koncilové ustanovenie uverejnilo na Božiu slávu.

V Ríme pri svätom Petrovi 7. decembra 1965

Pavol, biskup Katolíckej cirkvi
(Nasledujú podpisy koncilových otcov.)