REDEMPTORIS MISSIO
Encyklika pápeža Jána Pavla II.
o trvalej platnosti
misijného poslania

CTIHODNÍ BRATIA,
MILOVANÍ SYNOVIA,
POZDRAV A APOŠTOLSKÉ POŽEHNANIE!

 Úrovne výpisu: 1 2

Dané v Ríme pri svätom Petrovi 7. decembra, k 25. výročiu vyhlásenia koncilového dekrétu Ad gentes, v roku 1990, v 13. roku môjho pontifikátu.

Ján Pavol II.