EVANGELIUM VITAE
Encyklika pápeža Jána Pavla II.
biskupom, kňazom a diakonom,
rehoľníkom a rehoľníčkam,
veriacim laikom
a všetkým ľuďom dobrej vôle
o hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života
 Úrovne výpisu: 1 2 3

Dané v Ríme pri svätom Petrovi, dňa 25. marca 1995, na slávnosť Zvestovania Panny Márie, v sedemnástom roku môjho pontifikátu.

Ján Pavol II.