Verbum domini
Posynodálna apoštolská exhortácia pápeža Benedikta XVI.
biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Božom slove v živote a poslaní Cirkvi
 Úrovne výpisu: 1 2 3

V Ríme pri svätom Petrovi 30. septembra 2010, v deň spomienky svätého Hieronyma, v šiestom roku môjho pontifikátu.

Benedikt XVI.