Úrovne výpisu: 1 2 3 4 5 6
Prvá časť : Vyznanie viery
Prvý oddiel : "Verím" - "veríme"
Druhý oddiel : Vyznanie kresťanskej viery
Prvá kapitola : Verím v Boha Otca
1. článok : "Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme"
Druhá kapitola : Verím v Ježiša Krista, jednorodeného Božieho Syna
Tretia kapitola : Verím v Ducha Svätého
9. článok : "Verím v Svätú Cirkev katolícku"
Druhá časť : Slávenie kresťanského tajomstva
Druhý oddiel : Sedem sviatostí Cirkvi
Prvá kapitola : Sviatosti uvádzania do kresťanského života
Tretia časť : Život v Kristovi
Prvý oddiel : Povolanie človeka: život v duchu
Druhý oddiel : Desať prikázaní
Druhá kapitola : "Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého"
Štvrtá časť : Kresťanská modlitba
Prvý oddiel : Modlitba v kresťanskom živote